Comunitat Energètica del Poblenou (CEP9)

Potència instal·lada: 50,0 kW

Damm - Aguas de veri

Potència instal·lada: 205,0 kW

Damm - CLS

Potència instal·lada: 289,0 kW

Damm - Fuente liviana

Potència instal·lada: 100,0 kW

Energía del Prat

Potència instal·lada: 1.000,0 kW

Garraldargi

Potència instal·lada: 55,0 kW

Sant Lluis

Potència instal·lada: 160,0 kW

Solcam

Potència instal·lada: 16,38 kW